Tổng công ty Điện lực miền Bắc ủng hộ 1 tỷ đồng chung tay cùng Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19

Tổng công ty Điện lực miền Bắc ủng hộ 1 tỷ đồng chung tay cùng Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19

Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai nhiều hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai nhiều hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới

Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì