Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị Ban tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị Ban tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì làm việc với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì làm việc với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị thực hiện quy trình kiểm tra theo Quyết định số 2605 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị thực hiện quy trình kiểm tra theo Quyết định số 2605 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Quân khu 5

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Quân khu 5

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết các nhà hát Quân đội

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết các nhà hát Quân đội

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

​

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ​

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, chúc Tết tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, chúc Tết tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Bộ CHQS tỉnh Yên Bái

​

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Bộ CHQS tỉnh Yên Bái ​