Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Cử tri luôn giám sát, đóng góp ý kiến thiết thực đến Đoàn đại biểu Quốc hội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Cử tri luôn giám sát, đóng góp ý kiến thiết thực đến Đoàn đại biểu Quốc hội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà gia đình chính sách tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà gia đình chính sách tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Hải đội Dân quân thường trực

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Hải đội Dân quân thường trực

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Nâng cao chất lượng biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, dạy học trong Quân đội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Nâng cao chất lượng biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, dạy học trong Quân đội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Tập trung xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nhà trường Quân đội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Tập trung xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nhà trường Quân đội