Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Cử tri đề cập nhiều vấn đề cấp thiết của xã hội, đất nước

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Cử tri đề cập nhiều vấn đề cấp thiết của xã hội, đất nước

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri Quân đội tại Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri Quân đội tại Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Lễ trao giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2023

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Lễ trao giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2023

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tri ân các đồng chí tướng lĩnh Quân đội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tri ân các đồng chí tướng lĩnh Quân đội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, đặc biệt trong dịp lễ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, đặc biệt trong dịp lễ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xây dựng sư đoàn được biên chế hỏa lực mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xây dựng sư đoàn được biên chế hỏa lực mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra toàn diện Sư đoàn 312

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra toàn diện Sư đoàn 312

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Chiến thắng Điện Biên Phủ - thông điệp về tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Chiến thắng Điện Biên Phủ - thông điệp về tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Sân bay quân sự Phan Thiết

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Sân bay quân sự Phan Thiết

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Động tác phải đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất, thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của quân đội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Động tác phải đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất, thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của quân đội