Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Lễ trao Giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ năm 2022

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Lễ trao Giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ năm 2022

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng dự án xây dựng sân bay Phan Thiết

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng dự án xây dựng sân bay Phan Thiết

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra tiến độ xây dựng sân bay Phan Thiết

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra tiến độ xây dựng sân bay Phan Thiết

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra việc bàn giao đất quốc phòng thực hiện dự án nhà ga hành khách T3

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra việc bàn giao đất quốc phòng thực hiện dự án nhà ga hành khách T3

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Sư đoàn 316 chú trọng luyện tập nâng cao sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Sư đoàn 316 chú trọng luyện tập nâng cao sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Viettel phải sản xuất được các loại vũ khí công nghệ cao

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Viettel phải sản xuất được các loại vũ khí công nghệ cao

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Quỹ Phòng thủ dân sự là nguồn lực để ứng phó thảm họa, sự cố

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Quỹ Phòng thủ dân sự là nguồn lực để ứng phó thảm họa, sự cố

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, kiểm tra, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, kiểm tra, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tri ân, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tri ân, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội