Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

Thường trực Ban thư Trương Thị Mai làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Thường trực Ban thư Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc)

Thường trực Ban thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Phải xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Thường trực Ban thư Trương Thị Mai: Phải xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Tổng thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban thư