“Thư viện trên đá” - mang văn hóa đọc tới trẻ em vùng cao

Thư viện trên đá” - mang văn hóa đọc tới trẻ em vùng cao

Trao tặng sách

Trao tặng sách "Bài ca Trường Sơn" cho Thư viện Quân đội

Lễ khánh thành dự án “Tái tạo thư viện công cộng” tại Hà Nội

Lễ khánh thành dự án “Tái tạo thư viện công cộng” tại Hà Nội

Tổ chức Thư viện lưu động “Sách cho tôi - cho bạn

Tổ chức Thư viện lưu động “Sách cho tôi - cho bạn"

“Thư viện lưu động” đưa sách đến với học sinh

Thư viện lưu động” đưa sách đến với học sinh

Chương trình Hướng nghiệp và hỗ trợ trang bị thư viện “Cùng Canon khởi hành tới tương lai”

Chương trình Hướng nghiệp và hỗ trợ trang bị thư viện “Cùng Canon khởi hành tới tương lai”

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU và lãnh đạo quốc hội, nghị viện các nước

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Thư ký IPU và lãnh đạo quốc hội, nghị viện các nước

Công ty Khí Cà Mau ra mắt thư viện sách - Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc

Công ty Khí Cà Mau ra mắt thư viện sách - Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc