Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu Di tích K9

Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu Di tích K9

Thiết thực Tết trồng cây ở Sư đoàn 363

Thiết thực Tết trồng cây ở Sư đoàn 363

Nhà máy Z111 ra quân hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023

Nhà máy Z111 ra quân hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023

Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật phát động Tết trồng cây 2023

Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật phát động Tết trồng cây 2023