Mừng Tết Độc lập bằng nhiều việc làm ý nghĩa

Mừng Tết Độc lập bằng nhiều việc làm ý nghĩa

Nhiều hoạt động mừng Tết Độc lập

Nhiều hoạt động mừng Tết Độc lập

Đặc sắc chương trình nghệ thuật

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Tết Độc lập-Bừng sáng khát vọng dân tộc"

Đón Tết Độc lập ở Nam Sudan

Đón Tết Độc lập ở Nam Sudan

Tết Độc lập nơi cực nam Tây Nguyên

Tết Độc lập nơi cực nam Tây Nguyên

Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vui Tết Độc lập

Vui Tết Độc lập

Tết Độc lập ở Cao Bằng

Tết Độc lập ở Cao Bằng

Người Thái ở Thông Thụ đón Tết Độc lập

Người Thái ở Thông Thụ đón Tết Độc lập

Vui Tết Độc lập ở Xín Mần

Vui Tết Độc lập ở Xín Mần