Từ 14-10: Lái xe taxi, xe công nghệ, buýt Hà Nội phải có điều kiện gì?

Từ 14-10: Lái xe taxi, xe công nghệ, buýt Hà Nội phải có điều kiện gì?