Israel ra mắt tàu ngầm không người lái

Israel ra mắt tàu ngầm không người lái

Australia: Chương trình tàu ngầm AUKUS ước khoảng 243 tỷ USD

Australia: Chương trình tàu ngầm AUKUS ước khoảng 243 tỷ USD

“Kỹ sư sinh viên” mê chế tạo mô hình tàu ngầm điều khiển từ xa

“Kỹ sư sinh viên” mê chế tạo mô hình tàu ngầm điều khiển từ xa

Mỹ-Nhật-Hàn sẽ thường xuyên tập trận chống tên lửa và tàu ngầm

Mỹ-Nhật-Hàn sẽ thường xuyên tập trận chống tên lửa và tàu ngầm

Mỹ - Nhật – Hàn tập trận chung chống tàu ngầm

Mỹ - Nhật – Hàn tập trận chung chống tàu ngầm

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 có nhiều nội dung đổi mới về công tác giáo dục chính trị

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 có nhiều nội dung đổi mới về công tác giáo dục chính trị

Mỹ, Anh, Australia công bố thỏa thuận tàu ngầm lịch sử

Mỹ, Anh, Australia công bố thỏa thuận tàu ngầm lịch sử