Không quân Hàn Quốc bắt đầu tập trận “Đại bàng bay”

Không quân Hàn Quốc bắt đầu tập trận “Đại bàng bay”

“ORION 23”- Cuộc tập trận quy mô lớn của Pháp trong 30 năm qua

“ORION 23”- Cuộc tập trận quy mô lớn của Pháp trong 30 năm qua

Thụy Điển tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong hơn 25 năm

Thụy Điển tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong hơn 25 năm

Hàn-Mỹ-Nhật tập trận phòng thủ tên lửa chung

Hàn-Mỹ-Nhật tập trận phòng thủ tên lửa chung

Mỹ-Nhật-Hàn sẽ thường xuyên tập trận chống tên lửa và tàu ngầm

Mỹ-Nhật-Hàn sẽ thường xuyên tập trận chống tên lửa và tàu ngầm

Air Defender 2023 - cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử NATO

Air Defender 2023 - cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử NATO