Đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại BSR

Đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại BSR

Hydro trong định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Hydro trong định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên tham gia đoàn công tác Trung ương đến miền Tây Nam bộ

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên tham gia đoàn công tác Trung ương đến miền Tây Nam bộ

Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Tập đoàn AES

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Tập đoàn AES

Hai bước ngoặt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hai bước ngoặt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam