Tăng huyết áp là

Tăng huyết áp là "kẻ giết người thầm lặng"

25% dân số Việt Nam mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp

25% dân số Việt Nam mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp

Người mắc bệnh tăng huyết áp ngày càng trẻ hoá

Người mắc bệnh tăng huyết áp ngày càng trẻ hoá

Tăng huyết áp-căn bệnh rất nguy hiểm

Tăng huyết áp-căn bệnh rất nguy hiểm

Bệnh tăng huyết áp ngày càng trẻ hóa

Bệnh tăng huyết áp ngày càng trẻ hóa

Số người tăng huyết áp ở độ tuổi lao động gia tăng nhanh chóng

Số người tăng huyết áp ở độ tuổi lao động gia tăng nhanh chóng

Gần 48% người Việt Nam bị mắc bệnh tăng huyết áp

Gần 48% người Việt Nam bị mắc bệnh tăng huyết áp

Tăng huyết áp là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam

Tăng huyết áp là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam

Bệnh tăng huyết áp ngày càng trẻ hóa

Bệnh tăng huyết áp ngày càng trẻ hóa

Tăng huyết áp là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam

Tăng huyết áp là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam