Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu nâng cao năng lực y tế cơ sở trong chống dịch

Bí thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu nâng cao năng lực y tếsở trong chống dịch

Hà Nội sẽ giải quyết vấn đề y tế cơ sở quá tải khi số ca mắc Covid-19 tăng cao như thế nào?

Nội sẽ giải quyết vấn đề y tếsở quá tải khi số ca mắc Covid-19 tăng cao như thế nào?

 Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế

Nội tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế

Hà Nội chấn chỉnh công tác giao nhận trẻ sơ sinh trong cơ sở y tế

Nội chấn chỉnh công tác giao nhận trẻ sơ sinh trong cơ sở y tế

Sở Y tế Hà Nội tập huấn về phòng, chống dịch sốt xuất huyết cho sinh viên

Sở Y tế Nội tập huấn về phòng, chống dịch sốt xuất huyết cho sinh viên

Hà Nội kiểm tra việc xử lý chất thải tại các cơ sở y tế

Nội kiểm tra việc xử lý chất thải tại các cơ sở y tế