Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Bầu cử tại trận địa sẵn sàng chiến đấu

Bầu cử tại trận địa sẵn sàng chiến đấu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 7

Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 324

Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 324

Nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại tỉnh Quảng Ninh

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại tỉnh Quảng Ninh

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ