Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn Pháo phòng không 280

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn Pháo phòng không 280

Vui Xuân mới, sẵn sàng chiến đấu cao ở Sư đoàn 9

Vui Xuân mới, sẵn sàng chiến đấu cao ở Sư đoàn 9

Hà Tĩnh: Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Dương

Hà Tĩnh: Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Dương

Đại tướng Lương Cường kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thăm tặng quà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đại tướng Lương Cường kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thăm tặng quà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đại tướng Lương Cường: Chăm lo cho nhân dân, bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao

Đại tướng Lương Cường: Chăm lo cho nhân dân, bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Nam Định

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Nam Định

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán