Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 113 và Trung đoàn 165

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 113 và Trung đoàn 165

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 3

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 3

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 279

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 279

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 325

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 325

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Sư đoàn 316 chú trọng luyện tập nâng cao sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Sư đoàn 316 chú trọng luyện tập nâng cao sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Tổng cục Chính trị quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Cơ quan Tổng cục Chính trị quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023