Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 9

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 9

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc

Thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao ở Trung đoàn 841

Thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao ở Trung đoàn 841