Triều Tiên sẽ tiếp tục rải truyền đơn chống Hàn Quốc

Triều Tiên sẽ tiếp tục rải truyền đơn chống Hàn Quốc

Hàn Quốc muốn tạm ngừng rải truyền đơn chống Triều Tiên

Hàn Quốc muốn tạm ngừng rải truyền đơn chống Triều Tiên

Hàn Quốc chặn rải truyền đơn gần biên giới liên Triều

Hàn Quốc chặn rải truyền đơn gần biên giới liên Triều