Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Thanh niên xung kích chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa

Thanh niên xung kích chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa

Nhật Bản nỗ lực giảm rác thải nhựa

Nhật Bản nỗ lực giảm rác thải nhựa

Trao 3 giải nhất về ý tưởng sáng tạo để hạn chế rác thải nhựa ở biển

Trao 3 giải nhất về ý tưởng sáng tạo để hạn chế rác thải nhựa ở biển

Giải pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm liên quan đến rác thải nhựa

Giải pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm liên quan đến rác thải nhựa

Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm

Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm

Thử thách sáng tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trong khu vực ASEAN

Thử thách sáng tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trong khu vực ASEAN

Hợp tác giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải và nhựa

Hợp tác giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thảinhựa

Giảm rác thải nhựa bằng chén, đĩa ăn được

Giảm rác thải nhựa bằng chén, đĩa ăn được

Những khu phố không rác thải nhựa

Những khu phố không rác thải nhựa

Độc đáo mô hình thu gom rác thải nhựa nơi bãi biển

Độc đáo mô hình thu gom rác thải nhựa nơi bãi biển