Cộng đồng quốc tế cùng Việt Nam chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Cộng đồng quốc tế cùng Việt Nam chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Sôi nổi hội thi trưng bày sản phẩm “Tái chế rác thải nhựa”

Sôi nổi hội thi trưng bày sản phẩm “Tái chế rác thải nhựa

Bài 1: Rác thải nhựa xâm lấn biển

Bài 1: Rác thải nhựa xâm lấn biển

Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Thanh niên xung kích chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa

Thanh niên xung kích chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa

Nhật Bản nỗ lực giảm rác thải nhựa

Nhật Bản nỗ lực giảm rác thải nhựa