Ngổn ngang rác thải ở bờ biển xã An Sơn

Ngổn ngang rác thải ở bờ biển xã An Sơn

Nhật Bản nỗ lực giảm rác thải nhựa

Nhật Bản nỗ lực giảm rác thải nhựa

Hiệu quả của xe đốt rác thải di động

Hiệu quả của xe đốt rác thải di động

Tái chế rác thải thành đồ dùng dạy học

Tái chế rác thải thành đồ dùng dạy học

Chân cầu vượt thành nơi tập kết rác thải

Chân cầu vượt thành nơi tập kết rác thải

Ủ phân compost từ rác thải hữu cơ

Ủ phân compost từ rác thải hữu cơ

Hà Tĩnh: Ứng dụng khoa học - công nghệ trong xử lý rác thải

Hà Tĩnh: Ứng dụng khoa học - công nghệ trong xử lý rác thải

Biến rác thải rắn thành tác phẩm nghệ thuật

Biến rác thải rắn thành tác phẩm nghệ thuật

Nhếch nhác vì rác thải

Nhếch nhác vì rác thải