Quy định mới về nâng bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng

Quy định mới về nâng bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng

Khích lệ kịp thời đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp

Khích lệ kịp thời đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp