Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Uruguay

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Uruguay

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện kỷ niệm "50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina: Hiện tại và tương lai"

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan

Kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp

Việt Nam và Trinidad và Tobago thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam và Trinidad và Tobago thiết lập quan hệ ngoại giao