Ngày 2-12-1960: Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 2-12-1960: Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào