Quân đội Mỹ gặp khó về tuyển dụng nhân lực

Quân đội Mỹ gặp khó về tuyển dụng nhân lực

Ba kịch bản phát triển hạm đội tàu chiến của hải quân Mỹ

Ba kịch bản phát triển hạm đội tàu chiến của hải quân Mỹ

Quân đội Mỹ mở các tuyến đường thay thế tới sân bay Kabul

Quân đội Mỹ mở các tuyến đường thay thế tới sân bay Kabul

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm 2 nữ tư lệnh quân đội

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm 2 nữ tư lệnh quân đội