Tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia viếng Đại tướng Lê Đức Anh