Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới

đoàn 9, Quân đoàn 4 sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới

Bộ đội Quân đoàn 4 bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết

Bộ đội Quân đoàn 4 bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết

Tết rộn ràng ở Lữ đoàn 71, Quân đoàn 4

Tết rộn ràng ở Lữ đoàn 71, Quân đoàn 4

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua

Quân đoàn 4: Chủ động dự báo, xây dựng, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu

Quân đoàn 4: Chủ động dự báo, xây dựng, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu