Trung đoàn 82 (Quân khu 2) thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Trung đoàn 82 (Quân khu 2) thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Bức thư Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Quân đoàn 2

Bức thư Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Quân đoàn 2

Sư đoàn 2 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2021

đoàn 2 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2021

Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 (Quân khu 3): Giải quyết chế độ đi phép đúng quy định, phù hợp

Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 (Quân khu 3): Giải quyết chế độ đi phép đúng quy định, phù hợp

Quân đoàn 2 chỉ đạo Sư đoàn 325 diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp, có bắn đạn thật

Quân đoàn 2 chỉ đạo Sư đoàn 325 diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp, có bắn đạn thật

Danh dự và nêu gương ở Quân đoàn 2

Danh dự và nêu gương ở Quân đoàn 2

Quân đoàn 2 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội

Quân đoàn 2 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội