Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế, chấp hành kỷ luật, công tác 1389 và sử dụng đất tại Quân đoàn 2

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế, chấp hành kỷ luật, công tác 1389 và sử dụng đất tại Quân đoàn 2

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Kịp thời giúp nhân dân làm cầu sau lũ

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Kịp thời giúp nhân dân làm cầu sau lũ

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người

Trường Quân sự Quân đoàn 2: Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Trường Quân sự Quân đoàn 2: Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Quân đoàn 2 trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2021

Quân đoàn 2 trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2021

Liên hoan Dân vũ trong phụ nữ Quân đoàn 2

Liên hoan Dân vũ trong phụ nữ Quân đoàn 2