Vùng 2 Hải quân tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167

Vùng 2 Hải quân tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Trao nhà tặng hộ nghèo

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2): Trao nhà tặng hộ nghèo

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2-9

đoàn 5 (Quân khu 7) giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2-9

Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Ngày 2-8-1996: Ngày thành lập Trung đoàn 196 Hải quân

Ngày 2-8-1996: Ngày thành lập Trung đoàn 196 Hải quân

Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác tài chính

Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác tài chính