Quân đoàn 2 chỉ đạo Sư đoàn 325 diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp, có bắn đạn thật

Quân đoàn 2 chỉ đạo Sư đoàn 325 diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp, có bắn đạn thật

24-10-1973: Quân đoàn 1 ra đời như thế nào?

24-10-1973: Quân đoàn 1 ra đời như thế nào?

Xây dựng Đảng bộ Quân đoàn 1 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Xây dựng Đảng bộ Quân đoàn 1 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Quân đoàn 2 hoàn thành diễn tập chiến dịch 1 bên 2 cấp trên bản đồ năm 2021

Quân đoàn 2 hoàn thành diễn tập chiến dịch 1 bên 2 cấp trên bản đồ năm 2021

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra diễn tập tại Quân đoàn 1

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra diễn tập tại Quân đoàn 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong trái tim cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong trái tim cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1