Quân đoàn 1 thi cán bộ tiểu đoàn pháo binh huấn luyện giỏi năm 2022

Quân đoàn 1 thi cán bộ tiểu đoàn pháo binh huấn luyện giỏi năm 2022

Tuổi trẻ Quân đoàn 1 xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Tuổi trẻ Quân đoàn 1 xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Quân đoàn 1: Công tác hậu cần chuyển biến toàn diện, vững chắc

Quân đoàn 1: Công tác hậu cần chuyển biến toàn diện, vững chắc

Quân đoàn 1: Tăng cường huấn luyện cơ động di chuyển, kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật

Quân đoàn 1: Tăng cường huấn luyện cơ động di chuyển, kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật

Đảng ủy Quân đoàn 1 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382

Đảng ủy Quân đoàn 1 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382