Ngày 28-8-1949: Ngày truyền thống Sư đoàn 308, Quân đoàn 1

Ngày 28-8-1949: Ngày truyền thống Sư đoàn 308, Quân đoàn 1

Quân đoàn 1 thi cán bộ tiểu đoàn pháo binh huấn luyện giỏi năm 2022

Quân đoàn 1 thi cán bộ tiểu đoàn pháo binh huấn luyện giỏi năm 2022

Tuổi trẻ Quân đoàn 1 xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Tuổi trẻ Quân đoàn 1 xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu