Quân chủng Hải quân gặp mặt báo chí năm 2022

Quân chủng Hải quân gặp mặt báo chí năm 2022

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác kỹ thuật tại Vùng 4, Quân chủng Hải Quân

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác kỹ thuật tại Vùng 4, Quân chủng Hải Quân

Lữ đoàn tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lữ đoàn tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân triển khai nhiệm vụ năm 2022