Trung tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Tổng cục Kỹ thuật

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Tổng cục Kỹ thuật

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống khai thác IUU

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống khai thác IUU

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội

Công ty 715 huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật

Công ty 715 huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật

VCC triển khai tích cực, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

VCC triển khai tích cực, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên