Ngày 9-8-1978: Ngày thành lập Lữ đoàn Pháo phản lực 204

Ngày 9-8-1978: Ngày thành lập Lữ đoàn Pháo phản lực 204

Pháo phản lực WR-40 Langusta của quân đội Ba Lan

Pháo phản lực WR-40 Langusta của quân đội Ba Lan

Belarus nâng cấp pháo phản lực Polonez-M

Belarus nâng cấp pháo phản lực Polonez-M

Romania mua pháo phản lực cực mạnh của Mỹ

Romania mua pháo phản lực cực mạnh của Mỹ

Mỹ bán cho Romania hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS

Mỹ bán cho Romania hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS

Tính ưu việt của pháo phản lực cải tiến BM-21M-1

Tính ưu việt của pháo phản lực cải tiến BM-21M-1

Campuchia diễn tập bắn đạn thật pháo phản lực BM21

Campuchia diễn tập bắn đạn thật pháo phản lực BM21