Sau ICBM, Triều Tiên thử pháo phản lực siêu lớn

Sau ICBM, Triều Tiên thử pháo phản lực siêu lớn

Ngày 9-8-1978: Ngày thành lập Lữ đoàn Pháo phản lực 204

Ngày 9-8-1978: Ngày thành lập Lữ đoàn Pháo phản lực 204

Pháo phản lực WR-40 Langusta của quân đội Ba Lan

Pháo phản lực WR-40 Langusta của quân đội Ba Lan