Chi nhánh Khí Hải Phòng giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao PCCC Khu kinh tế Đình Vũ năm 2020

Chi nhánh Khí Hải Phòng giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao PCCC Khu kinh tế Đình Vũ năm 2020

Đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCCC

Đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCCC

Kiểm tra đột xuất thực trạng PCCC tại 7 địa phương

Kiểm tra đột xuất thực trạng PCCC tại 7 địa phương

TP Hồ Chí Minh: Quyết liệt bảo đảm an toàn PCCC tại chung cư, nhà cao tầng

TP Hồ Chí Minh: Quyết liệt bảo đảm an toàn PCCC tại chung cư, nhà cao tầng

Đà Nẵng ra quân đảm bảo an toàn về PCCC & CNCH tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Đà Nẵng ra quân đảm bảo an toàn về PCCC & CNCH tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017