Trao tượng trưng 100.000USD hỗ trợ Pakistan khắc phục hậu quả lũ lụt

Trao tượng trưng 100.000USD hỗ trợ Pakistan khắc phục hậu quả lũ lụt

Mưa lũ tại Pakistan làm hơn 1.500 người thiệt mạng

Mưa lũ tại Pakistan làm hơn 1.500 người thiệt mạng

Pakistan kêu gọi hỗ trợ tài chính vì lũ lụt

Pakistan kêu gọi hỗ trợ tài chính vì lũ lụt

Pakistan có Thủ tướng mới

Pakistan có Thủ tướng mới

Nga và Pakistan tiến hành tập trận chung

Nga và Pakistan tiến hành tập trận chung

Thư viện trên lưng lạc đà cho trẻ em nghèo Pakistan

Thư viện trên lưng lạc đà cho trẻ em nghèo Pakistan

UAE làm trung gian hòa giải giữa Ấn Độ và Pakistan

UAE làm trung gian hòa giải giữa Ấn Độ và Pakistan