Chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường

Chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường

Không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường

Không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường

Không để ô nhiễm môi trường trong quá trình... vệ sinh môi trường

Không để ô nhiễm môi trường trong quá trình... vệ sinh môi trường