Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị gắn chế tài với nâng phụ cấp, sửa tiêu chuẩn khám, mở rộng đối tượng nhập ngũ

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị gắn chế tài với nâng phụ cấp, sửa tiêu chuẩn khám, mở rộng đối tượng nhập ngũ

Con người, đội ngũ trí thức - nhân tố quan trọng hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Con người, đội ngũ trí thức - nhân tố quan trọng hội nhập quốc tế trong tình hình mới

TP Hà Nội: Không ngừng nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ

TP Hà Nội: Không ngừng nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ

Ký ức ngày nhập ngũ

Ký ức ngày nhập ngũ

Trung đoàn 76 gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày nhập ngũ

Trung đoàn 76 gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày nhập ngũ

Tự hào của những “bóng hồng” nhập ngũ

Tự hào của những “bóng hồng” nhập ngũ

Câu chuyện thứ ba chín: “Tôi nhập ngũ để trưởng thành hơn”

Câu chuyện thứ ba chín: “Tôi nhập ngũ để trưởng thành hơn”