Đặc sắc đám cưới người Dao đỏ ở Khai Trung

Đặc sắc đám cưới người Dao đỏ ở Khai Trung

Lễ cưới của người Dao đỏ thôn Lũng Slàng

Lễ cưới của người Dao đỏ thôn Lũng Slàng