Sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự để phù hợp với thực tiễn

Sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự để phù hợp với thực tiễn

Đang tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nghĩa vụ quân sự

Đang tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nghĩa vụ quân sự

Đề xuất sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự

Đề xuất sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị sửa Bộ luật Hình sự để xử lý vi phạm sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị sửa Bộ luật Hình sự để xử lý vi phạm sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời về bổ sung vi phạm trong sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời về bổ sung vi phạm trong sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Chống lợi dụng việc xăm hình để trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Chống lợi dụng việc xăm hình để trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có chính sách đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Có chính sách đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Tuyển quân - những bất cập cần phải tháo gỡ - Bài 2: Báo động tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự

Tuyển quân - những bất cập cần phải tháo gỡ - Bài 2: Báo động tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự