Tuyển quân - những bất cập cần phải tháo gỡ - Bài 2: Báo động tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự

Tuyển quân - những bất cập cần phải tháo gỡ - Bài 2: Báo động tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?”: Câu chuyện thứ ba hai: Thời gian nghĩa vụ quân sự quý giá, không thể đong đếm bằng tiền bạc

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?”: Câu chuyện thứ ba hai: Thời gian nghĩa vụ quân sự quý giá, không thể đong đếm bằng tiền bạc

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” - Câu chuyện thứ mười bảy: Hai giáo viên rời bục giảng đi nghĩa vụ quân sự

“Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?” - Câu chuyện thứ mười bảy: Hai giáo viên rời bục giảng đi nghĩa vụ quân sự

Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023

Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023