Ngày 15-7-1950: Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

Ngày 15-7-1950: Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

Ngày 12-7-1946: Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Ngày 12-7-1946: Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Ngày 7-7-1946: Ngày truyền thống Học viện Lục quân

Ngày 7-7-1946: Ngày truyền thống Học viện Lục quân

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội

Ngày 4-7-1978: Ngày truyền thống Viện Y học cổ truyền Quân đội

Ngày 4-7-1978: Ngày truyền thống Viện Y học cổ truyền Quân đội

Ngày 28-6-1968: Ngày truyền thống Sư đoàn 968

Ngày 28-6-1968: Ngày truyền thống Sư đoàn 968