Gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô

Gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô

15-10-1945: Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4

15-10-1945: Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4