Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Thanh tra Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Thanh tra Quốc phòng

Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí: Tự hào người thợ lọc dầu Dung Quất

Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí: Tự hào người thợ lọc dầu Dung Quất

Ngày 23-11-1972: Ngày truyền thống Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206

Ngày 23-11-1972: Ngày truyền thống Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206

Ngày 13-11-1965: Ngày truyền thống Trung đoàn 275, Sư đoàn 375

Ngày 13-11-1965: Ngày truyền thống Trung đoàn 275, Sư đoàn 375

Giải chạy chào mừng Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ

Giải chạy chào mừng Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ