Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống

Ngày 9-9-1945: Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc

Ngày 9-9-1945: Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu