Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 468.088 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 468.088 tỷ đồng

Quý I-2021 ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 88.458 tỷ đồng

Quý I-2021 ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 88.458 tỷ đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi 4% GDP và phấn đấu thấp hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi 4% GDP và phấn đấu thấp hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020

Từ đầu năm tới nay, Petrovietnam nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 63,7 nghìn tỷ đồng

Từ đầu năm tới nay, Petrovietnam nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 63,7 nghìn tỷ đồng