Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai

Hội thảo-Triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước năm 2022

Hội thảo-Triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước năm 2022

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Tháng 10-2022: Thu ngân sách nhà nước ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng

Tháng 10-2022: Thu ngân sách nhà nước ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng

Công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng

Công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng

Lâm Đồng : 9 tháng đầu năm 2022 đạt tổng thu ngân sách nhà nước ước gần 11.000 tỷ đồng

Lâm Đồng : 9 tháng đầu năm 2022 đạt tổng thu ngân sách nhà nước ước gần 11.000 tỷ đồng