Hà Nội bảo đảm nguồn thu ngân sách

Hà Nội bảo đảm nguồn thu ngân sách

Tham mưu phân bổ ngân sách bảo đảm hậu cần đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm

Tham mưu phân bổ ngân sách bảo đảm hậu cần đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm

Đề nghị cân đối, bố trí ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân

Đề nghị cân đối, bố trí ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân

Petrovietnam tiếp tục duy trì sản lượng khai thác, nộp ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Petrovietnam tiếp tục duy trì sản lượng khai thác, nộp ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước

Tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước