Ngân hàng máu ở TP Hồ Chí Minh có nguy cơ cạn kiệt trong 5 ngày tới

Ngân hàng máu ở TP Hồ Chí Minh có nguy cơ cạn kiệt trong 5 ngày tới

Cứu người từ “Ngân hàng máu sống”

Cứu người từ “Ngân hàng máu sống”

Thành lập các

Thành lập các "ngân hàng máu sống"

Huy động

Huy động "ngân hàng máu sống" cứu ngư dân gặp nạn

Mang lại sự sống từ “Ngân hàng máu sống”

Mang lại sự sống từ “Ngân hàng máu sống”

Đóng góp 1.500 đơn vị máu vào ngân hàng máu Việt Nam

Đóng góp 1.500 đơn vị máu vào ngân hàng máu Việt Nam