Nhiều khu vực tại Khánh Hòa bị ngập nặng do mưa lũ

Nhiều khu vực tại Khánh Hòa bị ngập nặng do mưa

Triển khai các phương án ứng phó mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên

Triển khai các phương án ứng phó mưa ở miền Trung và Tây Nguyên

Quân dân Phú Yên sơ tán hàng ngàn hộ dân trong mưa lũ

Quân dân Phú Yên sơ tán hàng ngàn hộ dân trong mưa

Bình Định ngập sâu trong mưa lũ

Bình Định ngập sâu trong mưa

Cứu 9 người dân bị mắc kẹt do mưa lũ tại huyện Krông Pa, Gia Lai

Cứu 9 người dân bị mắc kẹt do mưa tại huyện Krông Pa, Gia Lai

Triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ ở miền Trung

Triển khai các biện pháp ứng phó mưa ở miền Trung