Thời tiết ngày 1-10: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Thời tiết ngày 1-10: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Thời tiết ngày 30-9: Mưa dông tại nhiều khu vực trên cả nước

Thời tiết ngày 30-9: Mưa dông tại nhiều khu vực trên cả nước

Thời tiết ngày 21-9: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21-9: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (17-9): Cảnh báo mưa dông và ngập úng cục bộ tại khu vực Hà Nội

Thời tiết hôm nay (17-9): Cảnh báo mưa dông và ngập úng cục bộ tại khu vực Hà Nội

Thời tiết ngày 16-9: Phía Bắc có mưa to và dông

Thời tiết ngày 16-9: Phía Bắc có mưa to và dông

Thời tiết ngày 13-9: Mưa rào và dông tại khu vực Tây Bắc

Thời tiết ngày 13-9: Mưa rào và dông tại khu vực Tây Bắc

Thời tiết ngày 10-9: Mưa dông diện rộng ở khu vực Bắc Bộ

Thời tiết ngày 10-9: Mưa dông diện rộng ở khu vực Bắc Bộ