Thời tiết ngày 20-1: Đề phòng mưa dông, lốc xoáy trên biển

Thời tiết ngày 20-1: Đề phòng mưa dông, lốc xoáy trên biển

Thời tiết ngày 1-1: Đề phòng mưa dông, lốc xoáy trên biển

Thời tiết ngày 1-1: Đề phòng mưa dông, lốc xoáy trên biển

Thời tiết ngày 12-12: Cảnh báo mưa dông trên biển

Thời tiết ngày 12-12: Cảnh báo mưa dông trên biển

Thời tiết ngày 26-11: Các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông

Thời tiết ngày 26-11: Các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông

Thời tiết ngày 3-10: Mưa dông ở khu vực miền Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

Thời tiết ngày 3-10: Mưa dông ở khu vực miền Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên