Mực nước tăng, hồ Hòa Bình lại tiếp tục mở cửa xả đáy

Mực nước tăng, hồ Hòa Bình lại tiếp tục mở cửa xả đáy

Hồ Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 5

Hồ Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 5

Mở tiếp cửa xả đáy hồ Sơn La, hồ Hòa Bình

Mở tiếp cửa xả đáy hồ Sơn La, hồ Hòa Bình

Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và hồ Hòa Bình

Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và hồ Hòa Bình