Mực nước tăng, hồ Hòa Bình lại tiếp tục mở cửa xả đáy

Mực nước tăng, hồ Hòa Bình lại tiếp tục mở cửa xả đáy

Hồ Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 5

Hồ Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 5

Mở tiếp cửa xả đáy hồ Sơn La, hồ Hòa Bình

Mở tiếp cửa xả đáy hồ Sơn La, hồ Hòa Bình

Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và hồ Hòa Bình

Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và hồ Hòa Bình

Mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình

Mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình

Thủy điện Hòa Bình mở thêm một cửa xả đáy

Thủy điện Hòa Bình mở thêm một cửa xả đáy

Hồ Hòa Bình, Sơn La mở cửa xả đáy

Hồ Hòa Bình, Sơn La mở cửa xả đáy

Hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3

Hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3

Đã mở 3 cửa xả đáy tại các thủy điện Sơn La và Hòa Bình

Đã mở 3 cửa xả đáy tại các thủy điện Sơn La và Hòa Bình

11 giờ ngày 6-8, mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang

11 giờ ngày 6-8, mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang