MEDLATEC mở rộng cơ sở khám chữa bệnh thứ 3 tại Hà Nội

MEDLATEC mở rộng cơ sở khám chữa bệnh thứ 3 tại Hà Nội

Bệnh viện MEDLATEC ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Bệnh viện MEDLATEC ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư

MEDLATEC nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

MEDLATEC nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

MEDLATEC tổ chức kỷ niệm 22 năm ngày thành lập

MEDLATEC tổ chức kỷ niệm 22 năm ngày thành lập

Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Bệnh viện đa khoa MEDLATEC ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế

Bệnh viện đa khoa MEDLATEC ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế