Công nghệ tàng hình có thực sự là thế mạnh của máy bay chiến đấu tương lai?

Công nghệ tàng hình có thực sự là thế mạnh của máy bay chiến đấu tương lai?